Mae arolwg newydd wedi datgelu mai draenogod, llwynogod a thyrchod daear yw'r creaduriaid mwyaf cyffredin sy'n ymgartrefu mewn gerddi ar draws y DU, gydag RSPB Cymru yn galw ar deuluoedd i fynd allan yr haf hwn i ddarganfod y bwyd gwyllt rhyfeddol sy'n byw yn eu mannau awyr agored.

More...